Ukulele KỲ VỌNG SAI LẦM | Tăng Phúc, Nguyễn Đình Vũ, Yuno Bigboi / Ngân Zịt cover

Print Friendly, PDF & Email@Ngan Zin ukulele #kyvongsailam #ukulelecover #cover ________ Phát hành: Hợp âm bài hát 4d323
[Em] tôi nghĩ về nó [Bm] đầu vào đáng yêu [C] một trong tôi [G] gương cho rồi [Am] Quá nhiều [Em] hãy để tôi lùi lại [F#7] ở đây bây giờ [B7] vỡ tan
[Em] tôi sẽ là của tôi [Bm] nhau hoặc [C] sẽ trở thành nỗi đau [G] đau đớn
[Am] biết cách yêu [Em] chết [F#7] trong tim tôi [B7] KD một chút: Tôi đã yêu [Em]yêu một người say rượu [Bm]nụ cười mặc dù [C]tôi biết điều đó là không thể [G]Ai đó? [Am] đằng sau bầu trời lộng gió [Em] mưa gào [F#7] kỳ vọng như vậy [B7] không tí nào!không thể ở lại [Em] bên cạnh bạn [Bm] ngày dài, [C] bướng bỉnh biết tôi [G] sai vì bạn [Am]có một nơi thích hợp [Em]trở về [F#7]không phải ở đây [B7]tôi chỉ có [Em]kỳ vọng
[a*1]
[a*2]

You may also like...