Trống Jazz – Hãy sáng tạo trong cách chơi. (Trung Drum) 340

Print Friendly, PDF & EmailKhi chơi với dàn nhạc, hãy chắc chắn sáng tạo với phần đệm trống của bạn. Ứng dụng có thể tạo ra một nhịp điệu phong phú thông qua nhiều phương pháp: 1. Công nghệ xử lý cường độ. 2. Kỹ năng phản ánh, thay đổi. .
[a*1]
[a*2]

You may also like...