Tagged: Sheet nhạc

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho vừa lòng em ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho vừa lòng em ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho vừa lòng em Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Chỗ trống ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Chỗ trống ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Chỗ trống Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Chờ trăng ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Chờ trăng ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Chờ trăng Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho tôi xin ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho tôi xin ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho tôi xin Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho tôi lại từ đầu ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho tôi lại từ đầu ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho tôi lại từ đầu Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Hợp Âm Whiskey Lullaby

[a*1] [Bm]INTRO: [Bm] [G] She put him [D]out like the [G]burning end of a midnight cigar [Bm]ette She [A]broke his [D]heart he [G]spent his whole life trying to for [A]get We [Bm]watched him drink his pain a [A]way [D]a little...

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho tôi được một lần ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho tôi được một lần ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho tôi được một lần Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho tôi đi làm mưa với ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho tôi đi làm mưa với ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho tôi đi làm mưa với Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo:...

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho tình yêu chúng mình ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho tình yêu chúng mình ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho tình yêu chúng mình Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho tình tôi nguyên vẹn ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho tình tôi nguyên vẹn ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho tình tôi nguyên vẹn Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Chờ nhìn quê hương sáng chói ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Chờ nhìn quê hương sáng chói ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Chờ nhìn quê hương sáng chói Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo:...

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho nhau lời nguyện cầu ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho nhau lời nguyện cầu ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho nhau lời nguyện cầu Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho nhau chiều thứ bảy ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho nhau chiều thứ bảy ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho nhau chiều thứ bảy Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho nhau ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho nhau ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho nhau Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho người vào cuộc chiến ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho người vào cuộc chiến ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho người vào cuộc chiến Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho người tình nhỏ ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho người tình nhỏ ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho người tình nhỏ Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho người tình lỡ ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho người tình lỡ ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho người tình lỡ Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Chờ người nơi ấy ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Chờ người nơi ấy ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Chờ người nơi ấy Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Chờ người ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Chờ người ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Chờ người Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho mượn ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho mượn ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho mượn Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho một người nằm xuống ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho một người nằm xuống ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho một người nằm xuống Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Chờ một kiếp mai ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Chờ một kiếp mai ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Chờ một kiếp mai Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho lần cuối ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho lần cuối ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho lần cuối Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho kỷ niệm mùa đông ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho kỷ niệm mùa đông ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho kỷ niệm mùa đông Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Hợp Âm Love You Hate You

[a*1] NÂNG TONE (#)HẠ TÔNG (b) Hợp Âm Love You Hate You Capo ngăn 1 – Tone chuẩn Editor: Thiên Bảo Phạm Intro: Dm-Gm-A7-Dm [Dm]Mới hôm nào anh còn [Gm]nói sẽ yêu em nhiều Mà sao giờ [A7]bỗng thinh lặng...

0

Sheet nhạc bài ♫ Chờ em trước cổng trường ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Chờ em trước cổng trường ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Chờ em trước cổng trường Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho em quên tuổi ngọc ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho em quên tuổi ngọc ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho em quên tuổi ngọc Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho em ngày nắng xanh ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho em ngày nắng xanh ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho em ngày nắng xanh Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho em một ngày ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho em một ngày ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho em một ngày Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Hợp Âm All Too Well

[a*1] Regular tuning No capo Intro: C G Am F I walked [C]through the door with you The[G] air was cold, but something[Am] ’bout it felt like home [F]somehow And I left my scarf[C] there at your sister’s[G] house And...

0

Sheet nhạc bài ♫ Chờ đông ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Chờ đông ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Chờ đông Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho đời chút ơn ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho đời chút ơn ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho đời chút ơn Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho dù năm tháng ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho dù năm tháng ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho dù năm tháng Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Chờ con yêu dấu ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Chờ con yêu dấu ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Chờ con yêu dấu Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

0

Sheet nhạc bài ♫ Cho con vững tin ♪♪♪

Sheet nhạc của bài hát ♪♫ Cho con vững tin ♪♪♪ [a*1] Sheet nhạc bài Cho con vững tin Xem hợp âm Tải sheet về máy [a*2] —————— ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn