Tagged: *Nhạc-Quê-Hương

Hợp âm bài ♪♫ Về quê ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Về quê [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quê-Hương ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Ngày xưa ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Ngày xưa [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quê-Hương ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn