Tagged: *Nhạc-Ngoại-Lời-Việt

Hợp âm bài ♪♫ Vĩnh biệt tình anh- Ferry Boat At Nigh (Yoru no Feriibooto- 夜のフェリーボート) (Kỷ niệm không quên) ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Vĩnh biệt tình anh- Ferry Boat At Nigh (Yoru no Feriibooto- 夜のフェリーボート) (Kỷ niệm không quên) [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Ngoại-Lời-Việt ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn