Tagged: *Nhạc-Chế-Vui

0

Hợp âm bài ♪♫ Bia ôm ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Bia ôm [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Chế-Vui ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Lỡ lầm ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Lỡ lầm [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Chế-Vui ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn