Lớp học piano organ buổi tối tại cơ sở 1 Trung tâm âm nhạc Upponia số 149 đường Linh Đông