Slow Blues Jam in E minor | Học solo guitar điện – học đàn guitar online miễn phí | hoc dan ghi ta

Print Friendly, PDF & EmailE Minor Slow Blues Jam-Sử dụng thang âm Em và Em blues tự nhiên, sau đó sử dụng các kỹ thuật khai thác, quét và legato. Tiết mục đệm đàn: ♪ ♬ ➢ Cửa hàng đàn guitar SeveN-Cung cấp đàn GUITAR chất lượng cao: Trang web khóa học miễn phí: Được tài trợ bởi Vietnuts Cashew -.
[a*1]
[a*2]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *