Phương pháp giáo dục con Montessori (phần 1) – Đi tìm hạnh phúc – Nguyễn Thành Thơ Chanel

Print Friendly, PDF & EmailVideo “Phương pháp giáo dục trẻ em Montessori (Phần 1)” kể về những điểm nổi bật của phương pháp giáo dục trẻ em Montessori và cách áp dụng phương pháp này tại nhà.
[a*1]
[a*2]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *