Phật Dạy Người Khôn Ngoan Phải Học Cách Buông Bỏ, Biết Buông Đời Sẽ Được Hưởng Phúc.

Print Friendly, PDF & EmailPhật dạy người khôn biết cách buông bỏ, biết cách buông bỏ cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc: #loiphatday #thanhtinhphap #phatphapnhiemmau bình thường và an nhiên. .
[a*1]
[a*2]

You may also like...