Nỗi Lòng Người Đi – Guitar Tự Học

Print Friendly, PDF & EmailSáng tác: Anh Bằng 1. Em xa Hà [C] trong năm đến mười [F] Tôi biết tám [C] có bao nhiêu giấc mơ [Am] Tình yêu đẹp vào …
[a*1]
[a*2]

You may also like...