Mới học đàn tập gì? 13: móc dây đàn

Print Friendly, PDF & EmailỞ đây, tôi thực hành đan những sợi dây thừng cơ bản nhất. Học guitar từ từ, luyện từ vựng cơ bản và sau đó phát triển bản thân. Anh em nào học guitar cơ bản thì đánh vui vẻ nhé.
[a*1]
[a*2]

You may also like...