Mới học Chơi gunta, tỉa hợp âm gunta “chiều một mình qua phố”,như đúng rồi, hát dở òm

Print Friendly, PDF & EmailMới tập chơi gunta, “chiều qua phố một mình” tỉa gunta vì nó là # Mới_lọc_ chơi_gunta ”
[a*1]
[a*2]

You may also like...