Louis wu – Ai Cũng Yêu Chú Mèo | Học viên khóa Piano Cơ Bản Online

Print Friendly, PDF & Emailchào mừng! Bạn có muốn chơi piano với những bản nhạc quen thuộc mà bạn thích một cách đơn giản? Nó không khó và nó không xa! Sau khi hoàn thành các bài học piano cơ bản, chỉ trong vài tháng (khoảng 2-4 tháng), bạn có thể đọc, hiểu và chơi nhạc theo cách đơn giản này. Qua số điện thoại: 0937.57.847 (Cô Thơ) Zalo, Viber, Whatsapp và liên hệ trực tuyến hoặc học trực tiếp tại lớp. Biểu diễn piano miễn phí: Biểu diễn đàn organ miễn phí: Địa chỉ: Trung tâm Giáo dục và Âm nhạc Upponia. Cơ sở 1: Số 149, Phố Lingdong, Quận Lingdong, TP.Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2: Số 6, Đoàn Thị Kia, Quận Đan Đông, Thành phố Dean, Tỉnh Bình Dương. 0907311444 URL: || || Fanpage: Facebook Cô Thơ: #hocdanpiano #hocdanorgan #hocpianocoban #hocorgancoban #hocpianonguoilon #hocorgantreem #hocorgannguoilon #hocpianotreem #hocpianoonline #hocorganonline.
[a*1]
[a*2]

You may also like...