IELTS Topic: TECHNOLOGY. Từ Vựng và phát âm. Speak English With me

Print Friendly, PDF & EmailLàm các bài kiểm tra kỹ thuật về các chủ đề IELTS, bao gồm từ vựng và phát âm. Video này nói tiếng Anh với tôi, giới thiệu từ vựng kỹ thuật và cách phát âm. Đặc biệt hơn, qua video này, các bạn sẽ được làm quen với các từ vựng chuyên ngành công nghệ máy tính và công nghệ hiện đại cũng như các bài luyện giọng chuẩn. Bằng cách này, bạn có thể bổ sung kỹ năng nói của bài thi IELTS và phát triển vốn từ vựng chuyên ngành kỹ thuật để củng cố kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Học tiếng Anh thông qua các chủ đề kỹ thuật cũng đúng với bài thi nói IELTS. .
[a*1]
[a*2]

You may also like...