[Hướng dẫn Ukulele&COVER ] ♥ Phi Điểu Và Ve Sầu – Nhậm Nhiên | 飞鸟和蝉 – 任然

Print Friendly, PDF & Emailnǐjiāo’àode [C]fēiyuǎnwǒqīxīde [G]đền bù [Am]Hỏng shìji [Em7]Chickenobié [F]bạn yêu [G]xiǎngniànyǔhuà [Em7]www.youtube.com/watch ??????
[a*1]
[a*2]

You may also like...