[Hướng dẫn guitar] THÍCH EM HƠI NHIỀU – WREN EVANS | Tony Việt

Print Friendly, PDF & Emailngồi lại với nhau [Am7]Bạn nhỏ [D7]Đồng ý [Gmaj7]Phải không? [E7]Nhìn vào mắt [Am7]tôi hiểu [D7]Một thế giới? [Gmaj7]Hồng [E7]Dù đôi môi đã xa …
[a*1]
[a*2]

You may also like...