HƯỚNG DẪN ĐÀN ORGAN | Đệm Thánh Ca

Print Friendly, PDF & EmailHọc đệm hát trong nhà thờ. Giới thiệu cách chọn nhạc cụ phù hợp để học đệm hát thánh ca trong nhà thờ ● Học đệm hát thánh ca trong nhà thờ với đàn piano điện tử hai phím và piano / keyboard. Không phân biệt tuổi tác, chỉ cần yêu thích, nhiệt huyết và học tập nghiêm túc thì sẽ thành công. Để biết thông tin, sinh viên có thể liên hệ với Manhattan Viber: +84 937905524.
[a*1]
[a*2]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *