Hợp Âm Yêu em hết thân anh

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Yêu em hết thân anh🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Yêu em hết thân anh

1. Nhìn vùng da em vì tóc rối bời như reo
Nhìn vùng da em mới đây em xinh ra nhiều
Cánh tay em trầm, trói anh trong vòng
Làm sao anh thoát vòng tình ấm
Vòng tình cấm một lần nữa tim này hát vang
ĐK: Yêu như yêu chính thân anh
cây đang yêu đất xung quanh
Yêu yêu em hết thân anh
Đời mòn nhưng yêu còn xanh
2. Đời không cho yêu thì chết cũng nằm không yên
Đời không cho em với anh kết đôi xinh đẹp
Cứ yêu em thôi, cứ yêu không rời
Vì em như bão ùa về cuốn hồn và xác
Chẳng thể khác anh đành cuốn theo
(DK)
Tăng 1 tone lên ———–
ĐK: Yêu như yêu chính thân anh
cây đang yêu đất xung quanh
Yêu yêu em hết thân anh
Đời mòn nhưng yêu còn xanh

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...