Hợp Âm Xin Đừng Quay Lại

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Xin Đừng Quay Lại🎵♩ ♪ ♫ ♬

Xin đừng quay lại, dẫu vẫn biết ngày mai
Không có em hồn ta tê tái
Xin đừng quay lại, dẫu vẫn biết ngày sau
Không có nhau buồn mãi trên đường dài
Xin đừng quay lại, rồi sẽ thấy bình yên
Trong trái tim còn nghe vang tiếng
Cho tình mãi là một thoáng nhớ dịu êm
Như nắng mai còn rơi rớt qua thềm
Rồi có biết bao chiều đi qua
Hồn rách tả tơi tình phôi pha
Tự nói với ta lời ăn năn
Tự nhắc với ta cuộc tình đầy tăm tối
Lòng hứa với ta rời xa em
Tự nhắc với ta một lần quên
Hồn vẫn đớn đau hồn cuồng điên, cuồng điên
Xin đừng quay lại, rồi sẽ thấy bình yên
Trong trái tim còn nghe vang tiếng
Cho tình mãi là một thoáng nhớ dịu êm
Như nắng mai còn rơi rớt qua thềm
Rồi có biết bao chiều đi qua
Hồn rách tả tơi tình phôi pha
Tự nói với ta lời ăn năn
Tự nhắc với ta cuộc tình đầy tăm tối
Lòng hứa với ta rời xa em
Tự nhắc với ta một lần quên
Hồn vẫn đớn đau hồn cuồng điên, cuồng điên
Hát tăng ½ tone lên tone
Rồi có biết bao chiều đi qua
Hồn rách tả tơi tình phôi pha
Tự nói với ta lời ăn năn
Tự nhắc với ta cuộc tình đầy tăm tối
Lòng hứa với ta rời xa em
Tự nhắc với ta một lần quên
Hồn vẫn đớn đau hồn cuồng điên, cuồng điên
Xin đừng quay lại, xin đừng
quay lại, xin đừng quay lại người ơi

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...