Hợp Âm Tuổi Mộng Mơ

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Tuổi Mộng Mơ

Lấy tông, nốt: re sol mi

Em ước mơ …

[G] Em ước mơ mơ gì |[G]Tuổi mười hai Tuổi |[D7]mười |[G]ba

|[G] Em ước mơ em là |[C]Em được là tiên |[G]|[G]nữ

|[D7] Ban phép tiên cho |[G]hoa biết nói cả |[C]tiếng [G]người

|[G] Ban phép tiên cho [G]người chắp cánh bay |[D7]giữa [G]trời

|[G] Thật đẹp thay ! |[G]Thật đẹp thay ! Giấc mơ [C] [G]tiên

|[G] Thật đẹp thay ! |[G]Thật đẹp thay ! Giấc mơ [C] [G] [G] [G]tiên

|[G] Em ước mơ mơ gì |[G]Tuổi mười ba Tuổi |[D7]mười [G]bốn

|[G] Em ước mơ mang hồn [C]Em mang hồn thi [G]sĩ |[G]

|[D7] Theo gió mưa em |[G]đi hát xây mộng [C]cho [G]đời

[G] Trên cánh thơ tuyệt vời |[G]Hát yên vui cõi |[D7]đời [G]

|[G] Thật đẹp thay ! |[G]Thật đẹp thay ! Giấc mơ [C]|[G]hoa

|[G] Thật đẹp thay ! |[G]Thật đẹp thay ! Giấc mơ [C]hoa |[G] [G] [G]

|[G] Em ước mơ mơ gì |[G]Tuổi mười tư Tuổi |[D7]mười |[G]lăm

|[G] Em ước mơ em đẹp [C]như trăng rằm |[G]tươi |[G]tắn

|[D7] Thoa phấn son em |[G]mang chiếc áo vàng [C]khăn [G]hồng

|[G] Em sẽ thi đua [G]cùng với hoa khôi |[D7]khắp [G]vùng

|[G] Thật đẹp thay ! |[G]Thật đẹp thay ! Giấc mơ [C] [G]xinh

|[G] Thật đẹp thay ! |[G]Thật đẹp thay ! Giấc mơ [C] [G] [G] [G]xinh

|[G] Em ước mơ mơ gì |[G]Tuổi mười lăm Tuổi |[D7]mười |[G]sáu

|[G] Em ước mơ không nhiều [C]Xin một điều yêu [G] [G]dấu

|[D7] Không ước mơ xa xôi |[G]Ước mơ được nên [C] [G]người

|[G] Cô gái yêu nước Việt [G]bước chân theo giống |[D7]|[G]nòi

|[G] Thật đẹp thay ! |[G]Thật đẹp thay ! Giấc mơ [C]ngoan [G]

|[G] Thật đẹp thay ! |[G]Thật đẹp thay ! Giấc mơ [C]ngoan [G] [G] [G]

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...