Hợp Âm Tự Tin

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Tự Tin🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Tự Tin

Capo ngăn 1
Bước đôi chân vào đời, ta sẽ thấy bầu trời trong xanh
Người sẽ sống với người, có chi phai phải lo
Luôn lo nghĩ muộn phiền, đâu thể thấy bầu trời trong xanh
Người sau sống với người, cùng với tiếng cười cho nhau
Đôi khi tưởng như không đứng vững trên đôi chân mình
Nhưng ta đâu bíêt, cuộc sống không dành riêng ai
Đoạn sau tương tụ đoạn đầu
Đừng có sống gian dối với chính mình, vì điều đó mang lại nỗi đau
Hãy cố gắng vượt lên mọi điều, vì nỗi đau rồi cũng sẽ qua
Sẽ có lúc cuộc sống cho ta nỗi buồn, xin hãy vững tin vào tương lai
Luôn sẽ có niềm tin cho người tự tin với chình mìnf

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...