Hợp Âm Trôi

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Trôi🎵♩ ♪ ♫ ♬

[A/D]Nhìn kìa phía xa, cuộc sống nay vẫn rất vô thường [Amaj7/E].
[A/D]Vòng tròn vẫn cứ quay đều,
vòng bánh lăn đều, thời gian trôi [Amaj7/E].
[A/D]Lộc cộc qua con phố , qua con phố đời lang thang [Amaj7/E].
[A/D]Bồi hồi nhìn bước chân nhỏ chập chững đi rồi, đi về đâu [Amaj7/E].
Bridge
Lang thang, phiêu du khắp chốn nơi nao.
Con hẻm rêu phong gốc phố xe đông.
Hàng ngày, bước chân tha phương mỏi mòn.
Ngày ngày cứ trôi qua, trôi qua.
Chorus
Trôi, trôi mãi trôi.
Trôi, trôi về một nơi.
Trôi, trôi mãi trôi.
Trôi, cũng về một nơi.
Để sống, để yêu.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...