Hợp Âm Trời nắng trời mưa

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Trời nắng trời mưa

[D]Trời nắng, trời nắng [Bm]Thỏ đi tắm nắng

[Em]Vươn vai, vươn vai [A]Thỏ dùng đôi tai

[D]Nhảy tới, nhảy tới [F#m]đùa trong nắng mới

[G]Bên nhau, [A]bên nhau, bên nhau ta cùng [D]chơi.

[F#m]Mưa to rồi, mưa to rồi [A]mau mau mau về thôi

[D]Mưa to rồi, mưa to rồi [A]mau mau mau về [D]thôi.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...