Hợp Âm Trở lại Bạc Liêu

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Trở lại Bạc Liêu

Về [Dm] trông sóng lúa mênh mông hẹn những mùa vàng bội thu

Bạc [G] Liêu miền đất phương Nam sáng [Dm] ngời tình yêu thủy chung

Chất ngất trong [G] ta tấm lòng ai thiết tha mong [Dm] đợi

Tiếng ca mơ [C] màng theo cung [Am] đàn Dạ cổ hoài [Dm] lang

* Dạ cổ hoài lang:

Từ là từ phu [G] tướng bảo kiếm sắc phán lên đàng

Vào [Dm] ra luống trông tin nhạn

Năm canh mơ màng

[C] Em luống trông tin [Am] chàng

Cho gan vàng quặn đau…í…[Dm] a

Ôi tiếng [Dm] ca chứa đựng nghĩa tình phương Nam

Ôi tiếng [G] ca gói trọn tấm lòng thủy [Dm] chung

Buổi ấy ra đi tuởng ngàn [G] năm lẻ loi én [Dm] nhạn

Hôm nay quay về xin cùng [G] nhau nói câu sum [Dm] vầy.

Lòng [Dm] đây thiết tha mong đợi

xin đó [G] đừng phụ nghĩa tào khang

Hoài [Dm] lang tiếng ca đang gọi

ta quay [Am] về Bạc Liêu mến [Dm] yêu.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...