Hợp Âm Trăng Sáng Vườn Chè

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Trăng Sáng Vườn Chè

Sáng [Ebm] trăng sáng cả vườn chè

Một gian nhà [Abm] nhỏ đi về có [Ebm] nhau

[B] tằm tôi phải chạy [Abm] dâu

[C#] chồng tôi phải qua cầu đắng [F#] cay

Chồng [B] tôi thi đỗ khoa [Bbm] này

Bõ công kinh sử từ ngày lấy [Ebm] tôi

Kẻo [Abm] không thì chúng bạn [B] cười

Rằng tôi nhan [C#] sắc cho người say [F#] sưa

Tôi [Bbm] hằng khuyên sớm khuyên trưa

Anh chưa thi [Bb7] đỗ thì chưa động [Ebm] phòng

ĐK: Một [Eb] quan là sáu trăm đồng

Chắt chiu tháng [Cm] tháng cho chồng (mà) đi [Fm] thi

Chồng tôi cỡi ngựa vinh quy

Hai bên có [Bb] lính hầu đi dẹp [Eb] đường

Tôi [Gm] ra đón tận gốc [Cm] bàng

[Ab] Chồng tôi xuống [Bb7] ngựa cả làng ra [Eb] xem

Đêm [Ab] nay mới thật là [Fm] đêm

Ai đem trăng [Bb7] tưới lên trên vườn [Eb] chè

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...