Hợp Âm Trăng Của Nội

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Trăng Của Nội

Capo 3

Trăng [G]liềm như [Em]một miếng [Bm]cong

Nghiêng [G]nghiêng rơi [Am]xuống cơi [C]trầu bà [G]em

Quây [C]quần bên [Am]nội đêm [D]đêm

Bao [Bm]câu chuyện [D]cổ sáng [Bm]đem cơi [G]trầu [D]

[G]à í à i a [D]a. [G]à í à i a [D]a

Trăng [G]ơi Trăng xuống đây [Em]chơi

Nghe bà kể [Bm]chuyện, nghe bà đọc [C]thơ

Trầu [Em]cau quấn quít bên [C]nhau

Trăng liềm của [D]nội lung linh cơi [G]trầu

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...