Hợp Âm Tôi Không Cô Đơn

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Tôi Không Cô Đơn

Tone chuan la Fm. Capo 1 choi Em

Tôi không cô [Em]đơn vì anh gian anh dối

Quen cho tôi [C]vay nhiều cay đắng lâu [Em]nay

Tay đang trong [Am]tay xưa tôi đây [C]hay

Lời ái ân vơi [G]đầy chỉ là cơn gió heo [B7]mây.

Tôi không cô [Em]đơn vì tôi hay tôi biết

Anh yêu cho [C]vui bằng ngôn ngữ trên [Em]môi

Nên anh xa [Am]tôi, nên ai chung [C]đôi

Bài toán anh xong [G]rồi, phương [B7]trình số thừa là [Em]tôi. [Am] [Em]

Cô đơn mà [G]chi, [Am]cô đơn làm [Em]

Khi người yêu bỏ ra [A]đi

Không [Em]lời thăm hỏi phân [A]trình

Cô đơn mà [C]chi, cô đơn được [G]

Khi [Em]tình tôi chẳng ra [A]

Thêm [C]gầy héo tuổi Xuân [Em]thì. [A] [Em]

Tôi không cô [Em]đơn, mà cô đơn chi nữa

Trăm phong thơ [C]anh còn muôn dấu con [Em]tem

Nay đem thơ [Am]anh cho trăng khuya [C]xem

Rồi đốt lên ven [G]thềm nghe [G7]mình không còn cô [Em]đơn. [Am] [Em]

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...