Hợp Âm Tôi Đang Chờ Một Cuộc Chia Tay

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Tôi Đang Chờ Một Cuộc Chia Tay🎵♩ ♪ ♫ ♬

Capo 4
Nghe nói chia tay là buồn, nghe nói chia tay là luôn
Tổn thương trong tim rất nhiều như Taylor Swift đã viết bao điều
Nghe nói chia tay là mình sẽ nhốt trong vòng lặng thinh
Và làm bao thứ điên rồ như Taylor Swift viết về đời
 
Tình yêu mà khi tan vỡ, tôi mới biết là mình mộng
Biết bao giờ đời mình đẹp như thơ
 
Tôi đang chờ một cuộc chia tay
Có thể là mai hoặc ngay trong hôm nay
Tò mò muốn biết thế nào là khổ đau
Nuôi cảm xúc để hát thêm hay
 
Tôi đang chờ một cuộc chia tay
Sâu đậm ngàn năm hoặc nhẹ như mây bay
Tình yêu trong tôi còn là màu hồng
Vì người yêu tôi đã có đâu
 
Em ơi, em ơi lại đây và nghe anh nói
Nếu như em chưa yêu thì xin làm ơn chớ vội
Vì khi thương nhau chỉ toàn thương đau
Vô nhà thương mau toàn gian dối
Vẫn muốn yêu vì tính em thích liều mà
Yêu mà xa thì như thế lòng
vòng cho lòng tôi biết bao ngày nhớ mong
Khi lòng ta như long đong mọi lần bước cứ bước vì tôi bước về
Trong tim tôi vẫn cứ thế đây, vì
sao người đã thích làm tôi vỡ mộng
Tôi đã hy vọng rất là nhiều để rồi
nhận ngay chỉ là con số không. Ê
 
LÊN 1/2 TONE
Tôi đang chờ một cuộc chia tay
Có thể là mai hoặc ngay trong hôm nay
Tò mò muốn biết thế nào là khổ đau
Nuôi cảm xúc để hát thêm hay
 
Tôi đang chờ một cuộc chia tay
Sâu đậm ngàn năm hoặc nhẹ như mây bay
Tình yêu trong tôi còn là màu hồng
Vì người yêu tôi đã có đâu
 

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...