Hợp Âm Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở

Tôi đã yêu anh từ muôn kiếp [D]nào

Cho dẫu mai sau đời nhiều bể [F#m][D7]dâu

Biết rằng chẳng được gần [G]nhau

Đừng đem cay đắng [F#m]cho nhau

Cho cung [A]đàn lỡ nhịp thương [D]đau

Tôi đã yêu anh tình yêu ban [D]đầu

Tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ [F#m][D7]đau

Mắt buồn thức đã quầng [G]sâu

Để thương để nhớ cho [F#m]nhau

Nước mắt [A]nào rơi vào đêm [D]thâu

ĐK:

[G]Thôi xin anh đừng [D]buồn, xin anh đừng [G]buồn

Tình chỉ đẹp khi còn dang [A]dở

Đời mất vui khi đã vẹn câu [D]thề

Tôi đã yêu anh tình yêu ban [D]đầu

Tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ [F#m][D7]đau

Cũng đành chấp nhận hợp [G]tan

Bèo mây trọn kiếp lang [F#m]thang

Cho cung [A]buồn rơi vào đêm [D]đen

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...