Hợp Âm Tình Cha Cho Con

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Tình Cha Cho Con

capo 4

Tình cha cho con [Em]như mùa xuân [D7]luôn mãi nở [G]hoa [B7]

tình cha cho [Am]con ôi chan [B]chứa những ân tình [Em]sâu xa [E7]

dù cho thân [Am]con gom [G]hết lá xanh trên [C]rừng

đong [Em]hết lúa thơm trên [G]đồng cũng chẳng [D]thể đền đáp tình [B]cha..!

Tình cha cho con [Em]xin nguyện luôn [D7]ghi khắc từng [G]giây,

tình cha cho [Am]con như bóng [B7]mát phủ che đời [Em]con đây [E7]

tình cha cho [Am]con cao [G]vút thái sơn muôn [C]trùng

lai [Em]láng ví như biển [G]đông biết đến [Bm]bao giờ mới hiểu tình [Em]cha, ….!!!!!???

Cha [Em]ơi con vẫn nhớ những ngày thơ [Bm]

bàn tay [Am]cha bao bọc chở che

ấm áp lời [D]khuyên những thứ tha vỗ [G]về [E7]

mai [Am]đây dù đường đời sóng gió xa [Em]khơi

cha vẫn là đuốc sáng hồn [F#7]con

và là niềm [B7]tin dắt con đi vào [Em]đời

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...