Hợp Âm Tiểu Đội Xe Không Kính

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

[Am]Không có kính không phải vì xe không có kính,

Bom [Bm7b5]giật bom rung kính vỡ đi rồi.

[Am]Không có kính không phải vì xe không có kính,

Bom [Bm7b5]giật bom rung kính vỡ đi rồi.

Ung [E7]dung buổn lái ta ngồi,

[Am]Nhìn đất, nhìn trời, mà nhìn thẳng.

Nhìn [A]thấy gió vào xoa thôi mắt đắng

Nhìn [B]thấy con đường chạy thẳng vào tim

Nhìn [G#m]thấy sao trời đột ngột cánh chim

Như [E]sa như ùa vào buồn lái

[Am]Không có kính xe chạy trời mưa nên ướt áo

Mưa [Bm7b5]dội mưa tuôn như đứng giữa trời

[Am]Không có kính xe chạy trời mưa nên ướt áo

Mưa [Bm7b5]dội mưa tuôn như đứng giữa trời

Chưa cần [E7]thay, đường lái còn dài

[Am]Mưa ngừng, gió lùa [E7]khô mau thôi

[D]Những chiếc xe từ trong bom rơi

[G]Đã về đây họp thành tiểu đội

[D]Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời

[A]Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy

Võng mắc [Dm7]chông chênh bên [E7]đường xe [A]chạy

Lại [E7]đi, lại đi, lại đi trời xanh thêm

[Am]Không có kính không phải vì xe không có kính,

Bom [Bm7b5]giật bom rung kính vỡ đi rồi.

[Am]Không có kính không phải vì xe không có kính,

Bom [Bm7b5]giật bom rung kính vỡ đi rồi.

Ung [E7]dung buổn lái ta ngồi,

[Am]Không có kính cho dù thùng xe ta có xước

Không [Bm7b5]đèn không mui xe vẫn không dừng

[Am]Xe vẫn cứ đi vì miền Nam ta phía trước:

Chỉ [Am]cần trong xe ta có một trái tim

Chỉ [Em]cần trong xe ta có một trái tim

[E7]Oh xe ta băng băng đi

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...