Hợp Âm Thu Sầu

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Thu Sầu

Capo 4

Mùa thu thưa nắng gió mang niềm [Am]nhớ [Dm]

Trời chiều man [G7]mác buồn nát con [C]tim

[F]Lệ tình đẫm ướt tà áo trinh [E]nguyên

Kỷ niệm êm đềm còn in trên [E7]giấy

Người ôm thương nhớ ra đi từ [Am]đấy [Dm]

Trời đày hai [G7]đứa vì thiếu tơ [C]duyên

[F]Rừng còn thay lá tình vẫn chưa [E]yên

Thương chi cho [E7]lắm giờ cũng xa [Am]nhau [Dm] [Am]

ĐK: Người từ ngàn dặm về mang nỗi [Am]sầu [Dm]

Nhip cầu Ô [G7]Thước hẹn đến mai [C]sau

[F]Ngày dài nhung nhớ mình cũng như [E]nhau

Trên [Dm]cao bao vì sao [Am]sáng

Rừng vắng có bao lá [E]vàng [E7]là bấy nhiêu [Am]sầu [Dm] [Am]

Người đi hoa lá chết theo mùa [Am]nhớ [Dm]

Người về lặng [G7]lẽ tình vẫn bơ [C]

[F]Thà rằng chôn kín mộng ước bên [E]nhau

Quên đi cho [E7]hết một kiếp thương [Am]đau [Dm] [Am]

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...