Hợp Âm Thứ Ba Học Trò

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Thứ Ba Học Trò🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Thứ Ba Học Trò

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò aha…
Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò aha…
Ôi bao nhiu yêu thương bên ngôi trường xưa một thời ngây thơ áo trắng
Ngây thơ như chim non bao nhiu trò vui hờn dỗi yêu thương
Em vô tư vui ca đâu hay thầy đang miệt mài bên trang giáo án
Mai đây em đi xa bên ngôi trường xưa còn đó vui buồn
Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò aha…
Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò aha…
Bao nhiêu năm trôi qua bao nhiêu chuyện này thật là
Chung vai đi bên nhau thầy trò bao thiết tha
Buồn vui ngang trái luôn lấp lánh câu cười
Mai đây em ra đi trên đường đời lạnh lùng
Mang theo bao yêu thương nơi trường xưa ấm êm
Trò chơi trong lớp theo ta mãi trong đời
Bạn thân ơi!

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...