Hợp Âm Thoáng giấc mơ qua

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Thoáng giấc mơ qua

Anh ơi biển chiều [D] nay biển xanh xanh đẹp [G] quá

Tàu [Em] anh như lướt [F#m] nhẹ. Anh nhìn trời xanh [Em] trong

Tơ trời như màu [G] áo của [A7] người anh mến [D] yêu

Em [Bm] ngồi bên bờ [G] vắng theo dõi tàu anh [D] đi

Vượt [G] nghìn trùng hải [D] lý. Em [Em] ơi em biết [A7] không

[Em] người yêu lính [A7] biển hồn nương sóng bay [D] theo

Bóng tàu chậm chậm [D] trôi tàu neo trên biển [G] vắng

Lạc [Em] vào vùng đất [F#m] lạ. Hoang đảo đầy hoa [Em] sim

Bao nàng tiên kiều [G] diễm đẹp [A7] tựa trong sách [D] xưa

[Bm] nàng tiên đẹp [G] nhất đem biếu một vòng [D] hoa

Nụ [G] cười nàng lơi [D] lả. Anh [Em] đưa tay nắm [A7] tay

Cho [Em] mắt em rưng [A7] buồn vì ghen anh biết [D] không

Thôi [G] nhé sau lần hải hành nay

Anh về em ghét anh [D] luôn không thèm ra đón [C#m] đâu

Cho bến vắng thêm [A7] sầu lòng tàu anh lạnh [D] giá

Ngày [G] đi bên em anh đã [Bm] hứa

Ân tình chỉ em [C] thôi sao nay anh quên [G] lời

Anh quên em thật [A7] rồi thì gặp nhau nữa [D] chi

Ố kìa tàu đang [D] đi đột nhiên trời giông [G] bão

Chiến [Em] hạm anh ngã [F#m] nhào. Cho em tỉnh mộng [Em] ngay

Mi còn hoen nước [G] mắt thì [A7] ra em nằm [D]

Rồi [Bm] nhủ lòng ghi [G] nhớ sao nỡ ngờ oan [D] anh

Bềnh [G] bồng cùng hoa [D] sóng khi [Em]yêu, anh biết [A7] không

Ai [Em] mà không dỗi [A7] hờn cuộc tình anh đem sớt [D] chia

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...