Hợp Âm Thỏ Và Rùa

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Thỏ Và Rùa

Capo 4

Chậm như [C]rùa, thật [F]chậm như [C]rùa

Mỗi bước rùa [Dm]đi ì [Am]à ì [G]ạch

Nhanh như [C]thỏ, thật [F]nhanh như [C]thỏ

Mỗi bước phóng [Dm]đi bằng bao [G]nhiêu bước chân [C]rùa

Nhưng không [C]ngờ, [F]thỏ thua [Am]rùa

[C]Thỏ thua [F]rùa bạn [C]có biết [G]không

Ôi không [C]ngờ, [F]thỏ thua [Am]rùa

Đừng có cậy [G]tài khinh người xấu lắm [Dm]nha

Thật đáng [G]chê, hế hê

Thật đáng [G7]chê, hế [C]

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...