Hợp Âm The Yellow Rose Of Texas (Hoa Hồng Vàng)

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Tone The Gang Bb. Capo 3

Tone Ngọc Linh G.

There’s a [G]yellow rose in Texas that I am [C]gonna [D]back to [G]see

No [C]body else could [G]miss her not [D]half as much as [D7]me

She [G]cried so when I left he. It [C]like to [D]broke my [G]heart

And [C]if I ever [G]find her, we [D]never more will [G]part

She’s [G]the sweetest little rosebud that [C]Texas [D]ever [G]knew

Her [C]eyes are bright as [G]diamonds. They [D]sparkle like the [D7]dew

You [G]may talk about your Clementine and [C]sing of [D]Rosa [G]Lee

But the [C]Yellow Rose of [G]Texas is the [D]only girl for [G]me

Where the [G]Rio Grande is flowin’ and [C]starry [D]skies are [G]bright

She [C]walks along the [G]river in the [D]quiet summer [D7]night

I [G]know that she remembers when [C]we parted [D]long a [G]go

I [C]promised to re [G]turn and not to [D]leave her [G]so

Oh, now I’m [G]gonna find her for my [C]heart is [D]full of [G]woe

We’ll [C]do the things to [G]gether we [D]did so long a [D7]go

We’ll [G]play the banjo gaily she’ll [C]love me [D]like be [G]fore

And the [C]Yellow Rose of [G]Texas shall be [D]mine forever [G]more

———

LỜI VIỆT

Đóa hoa [G]vàng lung linh trong nắng mai, em [C]tìm mùi [D]hương theo [G]gió

Lòng [C]đầy đắm đuối trước [G]sắc hoa, nghe [D]hồn em như ngất [D7]ngây

Hoa [G]tặng riêng em bao ước mơ, núi [C]tình trong [D]em giang [G]cánh

Từng [C]ngày mãi mãi khó [G]cách xa nhau bên [D]hoa gọi nắng xôn [G]xao

Có một [G]lần em mơ trong giấc mơ, hoa [C]vàng là [D]cô công [G]chúa

Nàng [C]thật nhẹ nhàng bước [G]đến bên em dịu [D]hiền mang bao phép [D7]tiên

Hoa [G]là cô tiên trong giấc mơ, khi [C]ngày là [D]hoa xinh [G]xắn

Đừng [C]chờ gió đến gió [G]đón hương đi, mong [D]hoa ở mãi bên [G]em

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...