Hợp Âm Thể Dục Buổi Sáng

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Thể Dục Buổi Sáng🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Thể Dục Buổi Sáng

Capo 2
Cô dạy em bài thể dục buổi sáng
1, 2, 3.4 hít thở hít thở hít thở
một tay giơ cao lên trời,
hai tay đưa ngang bờ vai,
ba tay song song trước mặt,
bốn buông cả hai tay
1, 2, 3, 4 hít mạnh thở ra
Hít mạnh thở ra

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...