Hợp Âm Thành Phố Trẻ

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Thành Phố Trẻ🎵♩ ♪ ♫ ♬

Là la la la la la la la , la la la la la, la la la la
Em đi đâu về , mà tóc đầy me
Em ngồi em chải , nghĩ gi vui thế… mà cười một mình
la la la la la la la , la la la la la, la la la la
Anh đi đâu về , dầu máy đầy tay
Lưng trần gió bể , nghĩ gì vui thế… nhậu cùng bạn
Là la la la la la la la , la la la la la, la la la la
Thành phố tôi… rất trẻ
Bạn hãy nghe … họ hát … về mình ,
Bằng trái tim … rất trẻ …,
Bằng khát khao bỏng cháy
Là la la la la la la la , la la la la la, la la la la
Đêm khuya tiếng đàn , xao xuyến hàng me
Có người lính trẻ … nhớ người bạn gái … ngồi đàn một mình
Tình tang tính tính tính tang tình tang,
Tính tính tang tình tang, tính tinh tình tang
Đi trong tiếng đàn … thành phố tình ca
Thấy mình bỗng trẻ …. ôm đàn tôi hát
Hoà cùng bạn bè
Thành phố tôi … rất trẻ
Bạn hãy nghe … họ hát … về mình,
Bằng trái tim … rất trẻ ,
Bằng khát khao bỏng cháy
la la la la la la la , la la la la la, la la la la

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...