Hợp Âm Tay Trắng Tay Đen

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Tay Trắng Tay Đen

Capo 3

Tay trắng tay [C]đen

Chè đậu [G]đen nấu [C]đường

Rồi ngào [Am]đường nấu [Dm]me

Nhào bột em nấu [G]bánh

Chè đậu xanh nấu [Am]đường

Rồi chè đậu đỏ cũng nấu [G]đường

Nào tay trắng tay [Dm]đen. [G]

Tay trắng tay [C]đen

Chè đậu [G]đen nấu [C]đường

Rồi ngào [Am]đường nấu [Dm]me

Nhào bột em nấu [G]bánh

Chè đậu xanh nấu [Am]đường

Rồi chè đậu đỏ cũng nấu [G]đường

Nào tay trắng tay [C]đen.

Mau lên [C]đi cùng nhau đánh tù [G]

Tới phiên [Am]bạn thì bạn ra cái [Dm]gì?

Thật là [F]kỳ, thế là tôi [G]bị

Vì cái [C]búa, cái [F]búa nó đập cái [G]kéo.

Mau lên [C]đi cùng nhau đánh tù [G]

Tới phiên [Am]bạn thì bạn ra cái [Dm]gì?

Thật là [F]kỳ, thế là bạn [G]bị

Vì cái [C]kéo, cái [G]kéo nó cắt cái [C]bao.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...