Hợp Âm Tâm Sự Nhỏ Bé

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp âm dạo:

[Am] | [G] | [F] | [Am] | [D] | [C] | [Bm] | [Am] | [Am]

[C]Có những đêm [Am]buồn, một người đi hoài [Am]cảm

Buồn [F]thương gót [C]phiêu [Am]du

Nhớ thành [Dm]đô tà [G]áo trắng em [C]tôi

Chủ nhật [B]buồn những [E]bước chân âm [Am]thầm.[Am]

Hạ buồn hai mùa [Am]mưa, chuyện tình không đoạn [F]kết

Dáng xuân [G]xưa nhớ [C]hoài [Am]

Bông cỏ may kỷ niệm [Dm]yêu, lưu luyến mùa chia [E]tay

Lá thư [Em]tàn canh.[E][B]

Biển nhớ trăng [Am]thề, chuyện một đêm hạ [C]trắng

Tình [F]hoa bướm [Am]thơ ngây [Am]

Nhớ người [Dm]yêu, chiều [G]tím hứa thương [C]anh

Mắt em [B]buồn, biết [E]nói sao [Am]cho vừa.[E][Am]

Tình buồn trang nhật [Am]ký, lạnh lùng mưa nửa [F]đêm

Tiếng mưa [G]rơi ưu [C]phiền [Am]

Mộng dưới hoa bao giờ [Dm]quên

Anh [B]vẫn còn cô [E]đơn, biết ai tâm [Am]sự.[D][Am]

ĐK:

[E]Đêm hoả [Am]châu ước mơ hoa tình [C]thương

Niềm tin chân trời [Am]hạnh phúc [Am]

Giã từ cuộc [Dm7]vui, trăng mơ rừng lá [E]thấp

Với anh tâm sự [Am]nhỏ bé.[Am]

[E]Mùa mưa đi [F]qua, con [Dm]đường mang tên [G]em

[C]Ngày vui qua [F]mau, [B]còn thương nhau [E]không [A]

Chia [Dm]xa, xin [G]còn gọi tên [C]nhau

Mang [G]theo kỷ niệm vào [E]đời, đời tôi chỉ [Am]một người.[Am]

[C]Biết đến bao [Am]giờ đẹp lời yêu thành [C]phố

Ngày [F]sau sẽ [Am]ra sao [Am]

Cuối mùa [Dm]mưa màu [G]hoa kỷ niệm [C]yêu

Nhớ nhau [B]hoài thầm [E]kín ngôi [Am]tôn thờ.[E][Am]

Bụi mờ chân trời [Am]tím, dòng thời gian đổi [F]thay

Phút giao [G]mùa [C]biển động [Am]

Duyên kiếp tôi hẹn ngày [Dm]mai

Say gió chuyển mùa [E]thương, trắng đêm [Am]kỷ niệm.[D][Am]

[Am] | [G] | [F] | [Am] | [D] | [C] | [Bm] | [Am] | [Am]

ĐK:

[E]Đêm hoả [Am]châu ước mơ hoa tình [C]thương

Niềm tin chân trời [Am]hạnh phúc [Am]

Giã từ cuộc [Dm7]vui, trăng mơ rừng lá [E]thấp

Với anh tâm sự [Am]nhỏ bé.[Am]

[E]Mùa mưa đi [F]qua, con [Dm]đường mang tên [G]em

[C]Ngày vui qua [F]mau, [B]còn thương nhau [E]không [A]

Chia [Dm]xa, xin [G]còn gọi tên [C]nhau

Mang [G]theo kỷ niệm vào [E]đời, đời tôi chỉ [Am]một người.[Am]

[C]Biết đến bao [Am]giờ đẹp lời yêu thành [C]phố

Ngày [F]sau sẽ [Am]ra sao [Am]

Cuối mùa [Dm]mưa màu [G]hoa kỷ niệm [C]yêu

Nhớ nhau [B]hoài thầm [E]kín ngôi [Am]tôn thờ.[E][Am]

Bụi mờ chân trời [Am]tím, dòng thời gian đổi [F]thay

Phút giao [G]mùa [C]biển động [Am]

Duyên kiếp tôi hẹn ngày [Dm]mai

Say gió chuyển mùa [E]thương, trắng đêm [Am]kỷ niệm.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...