Hợp Âm Tại sao Chúa chọn con

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Tại sao Chúa chọn con

Tone Hạnh Nguyên là Cm. Capo 3 chơi Am

1. Tại sao Chúa [Am] đã mời [E]con, tại [E7] sao Chúa đã gọi [Am] con

Tại sao Chúa [Dm] đã chọn con [G] đi làm nhân [C] chứng [E7]

Hồn con cất [Am] tiếng ngợi [E]khen, hồn [E7] con lên tiếng tạ [Am] ơn

Và con tiến [Dm] bước tận trung [E7] rắc gieo Tin [Am] Mừng. [E]

ĐK:

Vì tình [A] Ngài đã yêu [Bm] con từ đời [E7] đời chở che [A] con

Và ngàn [F#m] đời sẽ thương [Bm] con [E7] không bờ không [A] bến

Nguyện một [F#7] đời kính tin [Bm] yêu trọn một [C#7] đời nhớ ơn [F#m] thiêng

Và tình [B7] này hiến dâng [E] lên [E7] Chúa Cha nhân [A] hiền. [Bm] [A/C#] [E]

2. Ngàn xưa Chúa [Am] đã gọi [E]con từ [E7] khi tinh tú ngàn [Am] sao

Và khi sông [Dm] núi đồi cao [G] mây trời chưa [C][E7]

Đời con vui [Am] sướng triền [E]miên ngủ [E7] yên bên Chúa tình [Am] yêu

Lệ hoen đôi [Dm] mắt quỳ đây [E7] tiếng ca dâng [Am] Ngài. [E]

(ĐK)

3. Và nay Chúa [Am] đã nhìn [E]con tìm [E7] con giữa chốn bùn [Am] nhơ

Chọn con khanh [Dm] tướng từ đây [G] ân tình bên [C] Chúa [E7]

Này con biết [Am] đáp đền [E]sao, chỉ [E7] dâng lên Chúa đời [Am] con

Tình yêu đền [Dm] đáp tình yêu [E7] trái tim mọn [Am] hèn. [E]

(ĐK)

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...