Hợp Âm Siêu Nhân Đến

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Siêu Nhân Đến

Có năm chiếc [C]xe năm màu khác nhau

Trắng đen xanh [Dm]vàng đỏ lướt từ [G]xa

Xe hiện [C]đại có hai ống [F]

Em ráp [G]vào là thành siêu [C]nhân [G]

Đây siêu [Am]nhân các bạn ơi

[C]…La la [F]lá lá la là [Am]la

Đi diệt [C]ác hay đi trừ [Am]gian

Vượt qua [F]núi cao hay [C]vượt biển [G]sâu

Siêu nhân [F]đến chúng ta chiến [C]đấu

Bao kẻ [G]xấu mau chạy trốn [C]mau

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...