Hợp Âm Quê Em Miền Trung Du – Tốp Ca

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Quê Em Miền Trung Du – Tốp Ca

Quê [C] em miền trung du đồng suối lúa xanh [Am] rờn

Giặc tràn lên thôn [F] xóm dâu bờ xanh [Dm] thắm

Nong [G] tằm chín lứa [C] tơ không [G7] tay người chăm [C] bón

Quê [C] em đồng hoang vu chiều nay vắng bóng [Am] cờ

Giặc tràn lên đốt [F] phá anh về thôn [Dm]

Đi diệt [G] thù giữ [C] quê lòng [G7] dân đón anh [C] về

Từ [G] mờ sớm tinh [C] mơ, anh [G] đi theo bóng [Am] cờ

Giữ [F] vững đồng quê [G] ta đây bao người mong [Am] ngóng

Quân [G] ta đã về quân [G7] ta đã [C] về!

Bao hờn căm [F] trên nòng súng, [G] đầu lưỡi lê [C] đi

Chiếm [Am] lại đồng [F] quê [G] ta, [Dm] bao lòng dân [F] đang chờ mong

[G] Quân kéo về [C] phá tan giặc gìn [G7] giữ xóm [C] quê

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...