Hợp Âm Ôi Trái Tim Chỉ Biết Yêu Người

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

[Tone] [Dm]

Từ khi [Dm]cách xa, lòng anh nuối [Gm]tiếc tháng năm [Dm]mặn nồng.

Từng giọt cay [Dm]đắng rơi sâu vào [Gm]lòng,

Đời dần khô [C] héo sau lần đưa [F] tiên.

Từ nay [Dm]ráng quên, vì anh vẫn [Gm]biết ráng quên [Dm]là còn.

Còn yêu e [Dm]mãi tháng năm dần [Gm]mòn,

Ôi trái [A7] tim chỉ biết yê[Dm]u người…

Một khi biế[Gm]t vui, là khi trái [C] tim thấm thêm nỗ [F] i buồn,

Nhiều khi bóng [Dm]đêm chiếm ta kín [Gm]hồn,

Dòng thơ [C] cũ đẫm men tình [F] yêu.

Nhìn xem lá[Gm] rơi, được lôi cuốn [C] theo giữa cơn lố [F] c đời,

Tình ta đứt[Dm] dây xếp trong ý[Gm] trời,

Mình xa[Gm] cách giữa muôn trùng [A7] khơi.

Ta vẫn yêu nhưng gần[Dm] nhau chẳng được,

Môi ta héo như sa mạc [Gm]mong giọt tình.

Và hai ta ôm lấy [C] xót xa thôi,

Vẫn nhớ thương nhau đến [F] cuối cuộc đời.

Trong giấc mơ yêu thật [Dm]sâu, thật gần,

Ta đã yêu nhau ngàn [Gm]muôn vạn lần,

Tìm yêu nhau trong đêm [A7] tối muôn [Dm]đời.

Từ khi [Dm]mới yêu, nào ta đâu biết sẽ yêu thật nhiều?

Nào ta đâu biết sẽ đau [Gm]thật nhiều?

Nào ai đâu [C] biết đau vì [F] yêu nhau?

Trời ban [Dm]trái tim, để yêu, yêu mãi không bao giờ ngừng,

Vì tim sẽ đứng khi yêu [Gm]chẳng còn,

Ôi trái [A7] tim chỉ biết [Dm]yêu người.

Và khi trái[Gm] ngang, tình theo chún [C] g ta xoáy cơn lố [F] c đời,

Đành xa cách [Dm]nhau dấu yêu rã[Gm] rời.

Niềm đau [C] dẫu sâu hơn biển [F] khơi.

Dù xa cách[Gm] nhau, từ trong giấ [C] c sâu vẫn luôn ré [F] o nhau,

Chờ nhau kiếp [Dm]sau sẽ luôn có[Gm] nhau,

Định mệnh [Gm]sẽ xếp ta gần [A7] nhau.

Ta vẫn yêu nhưng gần [Dm]nhau chẳng được,

Môi héo như sa mạc [Gm]mong giọt tình,

Và hai ta ôm lấy [C] xót xa thôi,

Vẫn nhớ thương nhau đến [F] cuối cuộc đời

Trong giấc mơ yêu thật [Dm]sâu, thật gần.

Ta đã yêu nhau ngàn [Gm]muôn vạn lần,

Tìm yêu nhau trong đêm [A7] tối muôn [Dm]đời……

[Gm]Dẫu có nuối tiếc cũng [C] đã xa nhau,

Nên cầu [F] mong đời nhau sẽ [Dm]được bình an,

Dù vẫn [Gm]nhớ thương nhau, vẫn [C] ngóng trông nhau suốt [F] đời….[D7]

[Gm]Dẫu có nhức nhối rét [C] mướt con

tim nhưng đời [C] ta tựa như chiếc [F] lá mà thôi

Đời đưa [Gm]ta nổi trôi, định mệnh không đổi thay em [A7] hỡi!

Ta vẫn yêu nhưng gần [Dm]nhau chẳng được,

Môi héo như sa mạc [Gm]mong giọt tình,

Và hai ta ôm lấy [C] xót xa thôi,

Vẫn nhớ thương nhau đến [F] cuối cuộc đời

Trong giấc mơ yêu thật [Dm]sâu, thật gần.

Ta đã yêu nhau ngàn [Gm]muôn vạn lần,

Tìm yêu nhau trong đêm [A7] tối muôn [Dm]đời……

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...