Hợp Âm O Tròn Như Quả Trứng Vịt

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm O Tròn Như Quả Trứng Vịt

Lạch bạch [F]bạch vịt con đến [Dm]trường

Cạc cạc [Bb]cạc, vịt ta học [Am]chữ

O [Gm]tròn như trứng [F]

[C]Vịt học [F]trước, quên [Gm]sau [C]

Cạc cạc [F]cạc, vịt quên chữ [Dm]rồi

Cạc cạc [Bb]cạc, thày ngan liền [Am]nhắc

O [Gm]tròn như trứng [F]vịt

[Gm]Là vịt [C]ta nhớ [F]liền………

Bạch lạch [F]bạch vịt con đến [Gm]trường

Cạp cạp [Bb]cạp vịt ta học [Am]chữ

I [Gm]tờ mờ ơ [F]mờ

[C]Vịt ta [F]gáy trong [Gm][C]

Cạc cạc [F]cạc vịt quên chữ [Dm]rồi

Cạc cạc [Bb]cạc thầy ngan liền [Am]nhắc

I [Gm]tờ chấm trên [F]đầu

[Gm]À tờ [C]thêm nét [F]ngang

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...