Hợp Âm Ơ Hay

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]
Hợp Âm Ơ Hay

Hợp Âm Ơ Hay ơ ha [Dm]y mưa khẽ hát bên hiên [C/g]n hà ơ […]
[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...