Hợp Âm Những Đóm Mắt Hỏa Châu

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Những Đóm Mắt Hỏa Châu

Có những đêm [Em]dài, anh [B7]ngồi nhìn hoả châu [Em]rơi

Nghe vùng tâm [Am]tư cháy [C]đỏ xoay ngang lưng [B7]trời

Những [Em]đóm mắt hoả [Am]châu bừng [C]lên trong màn [G]tối

Như mắt em sáng [C]ngời, theo [D]anh đi ngàn [G]lối

Những đêm không [Em]ngủ

Anh ngồi tâm [B7]sự cùng hoả châu [Em]rơi

ĐK: Ôi đẹp làm [Em]sao, màu hoả [E]châu

Ðêm đêm tô son, tô phấn những con [E]đường

Ôi những con [E]đường mang nặng đau [B7]thương

Cho [A]anh nhận diện quê [B7]hương giữa đêm đen [E]buồn

Bằng những dòng sông chảy [C]xuôi đêm [Am]trường

Ôi những dòng [B7]sông nhẫn nhục đau [Em]thương

Dưới ánh châu [Em]hồng, anh [B7]ngồi gọi thầm tên [Em]em

Mơ một ngày [Am]mai pháo [C]nổ vang trên lối [B7]về

Những [Em]đóm mắt hoả [Am]châu là [C]hoa đăng ngày [G]cưới

Khi chiến chinh hết [C]rồi, tương [D]lai ta tìm [G]tới

Có nhau trong [Em]đời

Đêm trường không [B7]sợ lạc loài yêu [Em]thương

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...