Hợp Âm Nhũng Chuyến Phiêu Lưu

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Nhũng Chuyến Phiêu Lưu🎵♩ ♪ ♫ ♬

Thành phố Huế trong mưa triền miên
Cùng đàn lữ khách đang trôi dọc theo bãi bờ
dọc theo bãi bờ
Tôi đi qua vì tôi tò mò
tôi vô tư vượt qua chuyến đò sang sông
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Từ phương Nam ngược lên phương Bắc
Qua những nơi mà tôi không chắc
sẽ quay trở về
Tìm thấy nắng sau hai ngày sương
Và tìm thấy gió trong đêm làm tôi rất mừng
Làm tôi rất mừng.
Tôi không hâm và tôi không nhầm
Thì tôi kiếp trước là cây của rừng bao la.
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Từ phương Nam ngược lên phương Bắc
Qua những nơi mà tôi không chắc
sẽ quay trở về
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Từ phương Nam ngược lên phương Bắc
Qua những nơi mà tôi không chắc
sẽ quay trở về
Sẽ quay trở về.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...