Hợp Âm Nhật Ký Của Hai Đứa Mình

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

điệu ballad

Thức trắng đêm[G] nay ghép lại

nhật[D7] ký của hai đứa[G] mình[Em]

Đường yêu anh[Bm] bước chân

vào gặp[Am] em là muôn bức[D7] tranh[Bm]

Tình ta ngày[Em] ấy có[C] anh như đêm có[Am] ngày,

[D7] em như chiều có[Bm] mây

Hai đứa[Em] yêu trong tình đắm[Am] saỵ[D7]

Đã nói cho[G] nhau những

lời âu[D7] yếm nhất trên cõi[G] đời[Em]

Nhiều đêm hai[Bm] đứa vui đùa

Nhìn[Am] trăng vàng nghe[D7] sóng khơi[Bm]

Ngày mưa ngày[Em] nắng

sát[C] vai câu ca tiếng[Am] cười,

Dấu[D7] chân in mòn khắp[Bm] nơi

Hai đứa[Em] như chim[D7] trời có[G] đôị

Giờ[G] đây[Em] mỗi[D7] người mỗi[G] nơi,

Nàng về[Em] đâu sánh[D7] đời với[C] ai

Tay trắng[Am] tôi đi tìm tương[D7] lai

[Em]Đời[Bm] tôi[Am] chuỗi ngày nhớ[Bm] mong

nay đã[Em] thay cho ngày tang[C] bồng

chỉ còn[D7] yêu tình yêu núi[G] sông

Xé nát trong[G] tay những giòng

nhật[D7] ký chép lâu lắm[G] rồi[Em]

Chuyện tình năm[Bm] trước thôi đành

vùi [Am]chôn từ đây thế[D7] thôi ![Bm]

Còn đâu mà[Em] nhớ ái[C] ân mây đen xóa[Am] mờ,

Dứt[D7] đi cung dàn thiết[Bm] tha,

Thôi cũng[Em] xem như[D7] một giấc[G] mợ

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...